Bra att veta

 

 

Samlingslokal - Finns för utlåning till föreningens medlemmar på Janssons väg 47. Kontakta styrelsen för bokning. Denna lokal används även av styrelsen som möteslokal.

Parkering - Bilar får ej parkeras inne på området. Det är endast tillåtet att köra in bilen på gården vid i- och urlastning.

Balkonger - Det är inte tillåtet att skaka mattor på balkongerna, tänk på dina grannar under.

Brandvarnare - Alla lägenheter ska ha brandvarnare, det bostadsrättsägarens eget ansvar att skaffa en och att se till att den fungerar.

Ohyra - Om du upptäcker ohyra/skadedjur i din lägenhet, kontakta Inspectera, telefonnummer står under fastighetsinfo och i trappuppgångarna.

Lägenhetsförråd - Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och ämnen i förrådsutrymmena. Det är inte heller tillåtet att förvara motordrivna fordon där såsom moped, motorcykel.

Barnvagns- och cykelrum - Finns och är avsett för barnvagnar och cyklar. Övriga tillhörigheter förvaras i eget förråd.

Ändring i lägenhet - Gällande stadgar tillåter att mindre ändringar i lägenheterna får utföras av bostadsrättsinnehavaren utan tillstånd. Bostadsrättsinnehavaren får dock inte utan styrelsens tillstånd utföra ändringar som omfattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Ta dock alltid för vana att alltid fråga styrelsen om du vill ändra i din lägenhet.

Uteplatser - Om du vill bygga altan, vindskydd eller dylikt, lämna in skiss till styrelsen. Det är inte tillåtet att bygga in/inhägna uteplatsen. Om ska lägga trägolv - tänk på att lämna nån centimeter fritt från fasaden.

Återvinning - Kommunens återvinningsstation finns in nära anslutning till området - parkeringen vid Kristinedals förskola.  Här hittar du kärl för följande fraktioner; Färgat glas, ofärgat glas, metall/plåt, papper/tidningar, kartong, hård- och mjukplast.

Miljöfarligt avfall - Avfall såsom hushållsbatterier, lysrör, lampor mm ska läggas i den RÖDA miljöboxen som finns i varje soprum.

Grovsopor - Vid vår- och höststädning ställs  containrar ut på området. Här kan du endast slänga komposterbart avfall (häckklipp, löv etc)!  Dina grovsopor (metall, keramik ,trä, vitvaror mm) måste  du själv transportera till kommunens återvinningsstation - Kläpp. Vi får 4 containers v 38 för grovsopor som inte tillhör kategorin ovan! Respektera regeln som annars kommer att medföra en dyr avgift för föreningen!

Den 23 oktober,söndag, är det stor städdag! Gäller Alla! Vi samlas i vanlig ordning vid 47an kl 10.00. Där finns redskap och information om vad som skall göras och vem som ska göra det! Vi har en container till grönsopor/kompostmatrial! Annat skräp gjorde du dig av med v 38 hoppas vi! Efter städningen träffas vi i föreningslokalen där det serveras kaffe m bröd, korv m bröd och du kommer att ha chans att vinna ett pris i ett litet lotteri! En lott per bostad! Kom mangrannt! Alla behövs för att göra vårt område snyggt och trivsamt!  

DECEMBERINFO

INFORMATION FRÅN BRF JANSSONS VÄG

 

 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN

 

  • 2016 är snart tillända och vi har haft ett hektiskt år i föreningen. Vi har investerat i våra hus genom att 45:an fått ny klädsel på balkongerna och småhusen har målats. Detta har inneburit att vi ”tömt” vår kassa utöver tidigare planerade utgifter, bl. a genom fördyringar under arbetets gång och genom s.k. tilläggsarbeten.

 

  • Vi har dock en bra bas i vår balansräkning och höjningen av avgifterna (den första på 10 år!) i juli har stabiliserat föreningens likviditet. Ändå beslöt styrelsen att ta ett tilläggslån på kr 500 000 inför 2017 för att gardera oss. För att ytterligare skapa utrymme för kommande större utgifter höjs avgiften med 1 % per 1:a januari 2017. Vi har framför oss planerad målning av carports och garage och målning av fönster för att nämna ett par större kommande utgiftsposter. Dessa kan uppgå till uppåt 1 miljon! Nu har vi dock dragit i handbromsen och skjuter på investeringarna tills vi har råd med dem! Fönstren har högsta prioritet!

  • I samband med årsstämman i vår kommer vi att ytterligare informera om vårt ekonomiska läge och givetvis svara på medlemmarnas frågor. En kallelse till stämman kommer på nyåret!

  • Som alltid, särskilt nu i jultider, vill vi påminna om att alla ser över sina brandvarnare! Extra viktigt är att alltid släcka levande ljus när du inte har uppsikt över dem. Andra råd är att dra ut elkontakter till laddare när de ej används, aldrig sätta på disk- eller tvättmaskiner när Du ej kan ha översyn över dem!

  • Under året har vi fått många nya medlemmar bl a ett par barnfamiljer. Vi önskar dem alla välkomna till vår gemenskap! På tal om det har vi haft mycket god anslutning vid våra städdagar! Föreningslokalen är fullsatt med glada medlemmar när fikat dukas upp efter dagens arbete! Inte att förglömma lotteriet med symboliska vinster som utlottas bland de som deltagit i städdagarna!

 

  • Du kan alltid nå föreningen via 0761-38 55 94. Vid felanmälan ringer du Riksbyggen Dag & Natt telefon 0771-86 08 60!

 

  • GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Stenungsund i december 2016

Styrelsen

 

 

 Föreningsstämma 2017

 

Församlingsalen Kristinedalskyrkan

Måndagen den 27 mars har  vi sedvanlig årsstämma. Den inleds med att Carl Besslinger från Polisen kommer och pratar om Grannsamverkan. Kom därför i tid redan kl 17.30

Sedvanliga mötesförhandlingar, genomgång av 2016 årsredovisning startar kl 18. Som vanligt bjuder föreningen på smörgåstårta och kaffe!

Kallelse till stämman + årsredovisning för 2016 har delats ut till alla medlemmar!

Mycket välkomna!

 

SLAMSUGNING av våra gatubrunnar! /V 12 2017/

Till veckan hoppas vi att RENOVA kommer till oss och rensar vår brunnar. Det har inte gjorts på flera år och medför översvämning på vårt område. Om du är intresserad kan du följa arbetet när jobbet görs! 

Rapport från föreningsstämman

Den 27 mars hade vi föreningsstämma där ca 40 personer från föreningen deltog i en genomgång av 2016 års bokslut. Det var en ovanligt lugn stämma med få frågor runt bokslutet. Det tyder på att medlemmarna var nöjda med resultatet och de åtgärder vi gjort så här långt. Alla informerades om att vi under sommaren kommer att låta måla om fönstren i 47-51 och 45an. Mer om detta senare när entreprenör utsetts!

Vi hade även polisen hos oss som pratade om Grannsamverkan och hur vi skulle få ta del av det och ev. ansluta oss till verksamheten. Vi kommer att ta ställning till detta under året.

Som vanligt förekom val av personer till kommande styrelse. Ny suppleant invaldes i styrelsen och det är Inge Enell. Övriga ledamöter omvaldes. I styrelsen fortsätter Gunnar Ryman som ordförande!

Så småningom kommer ett protokoll från mötet och det kan läsas i föreningslokalen om man begär det!

Medlemmarna som kom till mötet bjöds som vanligt på goda smörgåstårtor och kaffe med kaka!

Har du frågor som du undrar över kan du kontakta styrelsen som behandlar och svarar på alla spörsmål som vi kan svara på!