Fastighetsinfo

Föreningstelefon,               Styrelsen                                         tel: 0761-385594

Överlåtelser, avier mm       Riksbyggen                                      tel: 0771-860860

Ekonomi, juridik mm          Riksbyggen Bohuslän, ekonomi          tel: 0771-860860

Teknisk drift                      Riksbyggen Bohuslän, Teknik             tel:0771-860860

Skötsel, inre och yttre        Riksbyggen                                      tel: 0771-860860

Skadedjur                         Anticimex                                        tel: 075- 245 10 00, avtalsnr 1890874

Felamälan                         Dag och Natt                                    tel: 0771-860860

Akuta fel                           efter kontorstid                                tel: 0771-860860

Akuta fel är sådana fel som ovillkorligen måste åtgärdas omgående  

Folder om underhållsansvar anger vilka åtgärder bostadsrättsinnehavaren bekostar samt vilka åtgärder föreningen betalar.

TÄNK PÅ ATT DU SJÄLV NÄSTAN ALLTID ÄR BETALNINGSANSVARIG FÖR ÅTGÄRDER INNE I LÄGENHETEN. Folder om underhållsansvar finns att tillgå på föreningens hemsida.