Nyheter

Vill man nå nån i styrelsen - vänligen ring föreningens telefon på 0761- 385 594.

Brandskyddsansvarig i föreningen vill åter påminna alla boende om att kontrollera sina brandvarnare så dessa fungerar. Tänk på att det är förbjudet att ställa saker i trapphusen eller i gångar.

 

Under sommaren 2016  kommer trähusen att målas om. De boende ombedes att medverka till att målarna kommer åt alla ytor som skall målas om.

 

Vi har ganska få p-platser. Det vore därför bra om de hushåll som har antingen garage eller carport ställer sina fordon i dem.

P-platserna är avsedda för korttidsparkering av föreningen medlemmar. V i kommer att märka ut särskilda GÄSTPLATSER för besökande. Nya anvisningsskyltar är på gång! 

 

Idag den 1 augusti  har målarna börjat med de röda husen! De gula är färdigmålade och lyser grannt! Vi hoppas att vädret tillåter målning varje dag så att vi snart kan se området i ny glans! Se också bilder på hemsidan!

AVLOPPSSPOLNING

Som ni säkert sett vid det här laget har vi beställt spolning av samtliga avlopp i våra bostäder! Vad som behöver göras  har var och en fått på ett papper som utdelats! Hjälp CLEANPIPE att göra jobbet smidigt och snabbt!

OVKBESIKTNINGEN

Resultatet av besiktningen var ganska oväntat!

Fler än 32 bostadsrätter hade fel på ventilationen!Det måste nu åtgärdas och enligt stadgarna är det bostadsrättsinne-

havaren som är ansvarig för att felet rättas till! Det som görs från styrelsen är att vi undersöker möjligheten till samordnad justering av fläktar o d. Det kommer mer info via Riksbyggen!

Våra P-platser

Som ni kunnat läsa tidigare har vi problem med att det är fullt på P-platserna. Mycket beror på att många som har carport/garage ställer sin bil på parkeringen! Det är inte bra särskilt om man gör det jämnt. Nu kommer nya skyltar och numrering av platserna och vi hoppas kunna stävja parkering av närliggande bilinnehavare som INTE BOR i vår förening.

Ni kommer att märka av den nya skyltningen och vi hoppas att många ställer sina bilar på sin betalda plats! Vi har bara 27 platser varav 4 kommer vara märkta "Gästplatser 24 timmar"för tillfälliga gäster!

GROVSOPHÄMTNING vecka 38! Se separat meddelande!

Städdag den 23 oktober, se särskild info under Fastighetsinfo!

På förekommen anledning - observera din omgivning! Stäng badrumsfönster när du inte användet det!

Fråga gärna personer som "stryker" omkring och låtsas leta efter någon!

STÄDDAG  23 OKTOBER!!

Du får i dagarna en kallelse till höststädningen! Hjärtligt välkommen den 23.10 kl 10. I samband med ditt besök får du, om du inte gjort det, kvittera ut nycklar till motorvärmaren i garage/carport! Det är många som inte gjort det och nu finns ett bra tillfälle till detta!

Alltså - kom den 23 oktober för en gemensam träff och din hjälp behövs för  att "snygga till" vårt område!

  

   Ny P-skylt vid Gästparkeringen

Vi har bytt ut gamla P-skyltar mot nya! Gästparkeringen är just gästparkering och till våra t ex övernattningsgäster.

Övriga p-platser är nu numrerade för att markera att alla platser är uthyrda! Kan bara användas av oss och våra besökare även nattgäster hos oss. Ofta används våra p-platser av bilägare i grannskapet som inte bor här! Det måste vi få slut på!

Vi hoppas därför att de nya förändringarna kommer att hjälpa oss!

Du som hyr carport eller garage - använd det i första hand! Då frigörs platser för oss och besökare till oss! 

Höststädningen  23 oktober 2016

Hej på er! I regn o rusk samlades vi kl 10 vid 47an för att ta ett redskap och sätta igång arbetet! Roligt att så många ställde upp trots vädret! Det blev nästan halvfullt i de båda containrarna men lövfällningen är långifrån klar så att det blir mer löv - till våren! Traditionsenligt bjöds på kaffe och härliga bakverk som våra medlemmar bakat och bjd på!

Dessutom utlottades ett 20 tal vinster av olika slag bland dem som deltagit i arbetet! Grattis till er som vann! En fortsatt trevlig höst önskas alla! 

2017

Så är vi inne på nya året och här kommer lite info inför den!

1. Föreningens årsstämma sker den 27 mars kl 18 i församlingssalen Kristinedalskyrkan. Som vanligt går vi igenom föreningens bokslut för 2016 och förrättar sedvanliga val. Du är hjärtligt välkommen till årsstämman!

Vi börjar med  våra nu vanliga tårtor med tillbehör, kaffe o lämplig dryck.

Därefter genomgång av 2016 bokslut.

2. Under 2017 kommer vi att måla våra fönster utvändigt. Start i början på sommaren. Entreprenör ännu ej utsedd. Vi kommer också att byta ut uttjänta dörrar till våra 2 sophus.

Som det ser ut kommer vi nöja oss med dessa förbättringar i år och nästkommande år måla garage och carportar. Mer om det senare.

3. VÅRSTÄDNING

cool Mer info längre fram! Vårstädningen är den 23 april och vi ses i föreningslokalen kl 10. Kom gärna i god tid! Vi pratar ihop oss i grupper som tar hand om en arbetsuppgift. Det är våra gemensamma ytor som vi ska snygga till! Efter jobbet är det sedvanlig fika med lotteri bland dem som deltagit under dagen! Ta med handskar! Mycket välkomna!

På försommarens vackraste dag hade vi vårens städdag. Förmodligen slog vi rekord i antalet deltagare! Utan att räkna alla var vi nog en 40 personer som hjälpte till med att städa upp efter vintern och fylla 2 containers med trädgårdsavfall! Bra gjort!

Som tidigare år avslutades städningen med korv med bröd, kaffe med hembakt och en trevlig samvaro i föreningslokalen. Lottningen av div vinster bland dem som gjort en insats var spännande och vinnarna applåderades! Nu kan vi gå ut och möta försommaren i våra nystädade områden! Kolla bilder i galleriet!  

Sommarnytt!

Hej på er! Long time no seen som indianen sa! Beror bl a på att vi haft lite problem med hemsidan!

Vi är i mitten på juli och området ser riktigt snyggt ut! Eller hur! Det har varit en hel  del personalbyten inom Riksbyggen som försenat div. arbeten. Nu har man ny besättning och vi hoppas att skötseln kommer att fungera.

Som ni märkt har vi bl a efter styrelsebeslut monterat bort gungan som var farlig att använda. Vad som kommer på platsen får vi diskutera med er alla och på kommande styrelsemöten. En boulebana kanske? Vi får se.

Vi har öven med hjälp av proffs tagit ned 3 st stora tallar i södra delen av vårt område. Tallarna var om inte ruttna så angripna av div smådjur och väder och vind. Nu utgör de inte längre någon fara för oss som bor här eller andra som passerar genom området.

Fönstermålning? Ja även det är försenat pgr av det blöta vädret i våras och vi får se om vi kommer igång senare i höst med 51an till att börja med.

Det är lugnt på flyttningsfronten här. Det är någon bostad som bytt ägare men i stort sett är det mindre rörelse än tidigare år. Våra boende trivs här!

Har ni frågor om vad som helst så ställ dom till styrelsen och droppa ned en skrivelse i brevlådan utanför 47an eller ring någon av oss.

Fortsatt trevlig sommar!

Hänt sedan sist!

Målning av våra parkeringsrutor!

Så här i slutet på sommaren kommer vi att låta måla om våra p-rutor! Info om tidpunkten kommer!

För att kunna göra jobbet måste alla bilar flyttas till egna carports eller garage. Har du problem med detta får du ställa bilen t ex på Kristinedals Parkering eller annan lämplig plats. När färgen torkat efter 2 dagar kan p-platsen åter utnyttjas! Ta för vana att ställa bilen i  din egen carport/garage!

 

GROVAVFALL - INSAMLING V 38

Snart dax för hämtning av grovsopor! I mitten på v 38 kommer 4 st containers till vårt område och de får användas till grovavfall som uppkommer i ett hushåll! OBS ej vitvaror, däck, elektronik eller farligt avfall.

Du får själv köra till Kläpp med sådant som ej anses tillhöra "hushållsavfall".

Rensa ditt förråd på sånt som bara står o tar plats! Obs att kläder kan lämnas till olika insamlingsorganisationer!

 Entrén till området från Kolningsberget

I höst kommer vi att planera och så om grässlänten (efter att en tall tagits bort). Hoppas att det ytterligare förskönar vårt område!

TRÄDAKUTEN

Den 25 oktober på morgonen kommer ovannämnda företag till oss för att beskära 2 kastanjer och 2 lönnar som blivit för stora i omfång. Arbetet kan innebära att det blir lite skräpigt men företaget har också uppgiften att städa efter sig. Vi får mer ljus till lägenheterna som berörs!

Kom gärna ut och titta hur arbetet fortskrider!

29 oktober STÄDDAG för hela området.

  Som alla informerats om  har vi en gemensam arbetsuppgift att städa av området. I första hand omfattas arbetet som vanligt av städning utanför resp tomt! Som tidigare år samlas vi kl 10 vid Föreningslokalen för att "bli tilldelade"  olika arbetsuppgifter. Vi får 2 containers som enbart är för "grönavfall". OBS inga plastkärl eller säckar får kastas i!

Efter städningen har vi en gemensam kaffestund + sedvanlig korvservering. Därefter följer lotteri bland dem som deltagit. Har du något som du vill skänka till lotteriet? Ta med det i så fall!

Hjärtligt välkommen till samlingen!